telefon 507 097 612

wizja przestrzeni

osoby
architektura - projektowanie - grafika

Wizja przestrzeni

Zajmujemy się profesjonalną aranżacją wnętrz.

Nasze projekty są opracowywane indywidualnie co oznacza, że uwzględniają konkretne oczekiwania klienta zarówno pod kątem stylistyki jak również pod kątem ram budżetowych. Dbamy aby harmonia była obecna w każdym z naszych projektów, niezależnie od stylu.
Dokładamy starań, żeby nasze wizualizacje oddawały realny wygląd projektowanych pomieszczeń. Doświadczenie wyniesione z wieloletniej pracy w biurach architektonicznych oraz na budowach przy projektach o różnej skali pozwala nam dobrze orientować się w realiach rzeczywistości wykonawczej.
Co jednocześnie nie oznacza, że przystajemy tylko na rozwiązania oczywiste i nie wymagające wysiłku. Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami, które mogą zapewnić wykonanie na najwyższym poziomie. Nasze rysunki staramy się tak przygotować, aby zawierały informacje niezbędne do realizacji a przy tym były jasne i czytelne.

Mamy świadomość, że inwestycja, którą Państwo rozpoczynacie jest wyzwaniem zarówno pod względem emocjonalnym jak również finansowym. Naszym celem jest pomoc by były to finanse dobrze ulokowane i cieszyły oko na długi czas, który spędzacie patrząc na swoje salony, kuchnie czy łazienki.

Nasze Usługi

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wykonaniem kuchni lub mebli na zamówienie
to serdecznie polecamy kontakt z naszym partnerem - firmą PERFECT KUCHNIE

więcej      

projektowanie wnętrz

proces projektowy

Wywiad
Wymagania
Układ
Funkcjonalny
Koncepcja
Wizualizacje
Ocena
Projektu
Korekty
Akceptacja
Rysunki
Zestawienia
Układ funkcjonalny

Na podstawie wytycznych uzyskanych od klienta oraz charakterystyki pomieszczenia przygotowujemy jeden, bądź kilka wariantów funkcjonalnych określających lokalizację elementów wyposażenia. Układy funkcjonalne są przygotowywane w postaci rzutów (widoków z góry).

wizualizacje

Na podstawie wybranego dla danego pomieszczenia układu funkcjonalnego tworzone są wizualizacje prezentujące materiały i formę elementów wyposażenia wnętrza. W zależności od zakresu zlecenia klient otrzymuje jeden bądź kilka wariantów kolorystycznych wnętrza.

Rysunki i zestawienia

Na tym etapie przygotowywania projektu wnętrz tworzone są rysunki, które w zależności od zakresu zlecenia, zawierają rzuty wnętrza z wyposażeniem i podstawowymi wymiarami oraz zestawienie użytych elementów wyposażenia, bądź też bardzo dokładne schematy projektowe pomieszczeń z rozrysowaniem rozkładu okładzin ściennych i podłogowych, lokalizacją elementów instalacji elektrycznej, niskonapięciowej i sanitarno-wentylacyjnej a nawet analizą funkcjonalną sterowania oświetleniem w pomieszczeniach.

Tworzymy dokładne i zrozumiałe rysunki dla wykonawców

pobierz próbkę
Chcesz się skontaktować?

NAPISZ DO NAS

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy.
Formularz zawiera błędy! Sprawdź proszę porpawność jego wypełnienia.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest:
Wizja Przestrzeni Małgorzata Muszyńska
adres: Nieciszów 4n, 56-400 Oleśnica
telefon: 507-097-612
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Małgorzata Muszyńska, tel. 507-097-612
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

POLITYKA PRYWATNOŚCI - PLIKI COOKIE

Zadaniem plików cookie (ciasteczek) jest przechowywanie danych na urządzeniu użytkownika, które służą do poprawnego korzystania z serwisu i gromadzenia danych analitycznych.
Są one zapisywane w sposób automatyczny przez przeglądarkę i jedynie z nich automatycznie serwis czerpie oraz zapisuje dane.
Podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie i wykorzystywanie plików cookie jest Wizja Przestrzeni Małgorzata Muszyńska i wykorzystuje je w celach:
- zapisywania stanów sesji podczas korzystania z serwisu
- przygotowania anonimowych statystyk korzystania z serwisu
- możliwości dostępu do serwisu i prawidłowej jego pracy
Przechowywane pliki cookie mogą mieć charakter tymczasowy ( wymazywane po zamknięciu przeglądarki ) lub stały ( wymazywane po określonym czasie, zapisanym w tych plikach lub na żądanie użytkownika z poziomu przelgądarki ).
Użytkownik z poziomu przelądarki, o ile takowa na to pozwala, może wyłączyć lub zablokować obsługę plików cookie, kosztem ograniczenia funkcjonalności serwisu lub uniemożliwieniem jego prawidłowej pracy.
Należy pamiętać, iż zazwyczaj przeglądarki mają domyślnie włączona obsługę plików cookie.
Szczegółów dotycząych obsługi plików cookie przez daną przeglądarkę należy szukać na stronie producena lub w systemie pomocy załączonym przez niego do oprogramowania przeglądarki.
Pliki cookie zapisywane przez serwis na urządzeniu użytkownika mogą być udostępnione jego partnerom, reklamodawcom oraz innym serwisom zapewniającym rozwiązania techniczne pozwalające na prawidłowe działanie tego serwisu.
Korzystaie z serwisu automatycznie wiąże się z akceptacją niniejszej polityki.